haemosporidia
1. [ noun ] (biology,zoology) an order in the subclass Telosporidia
Synonyms: order_Haemosporidia
Related terms: animal_order Telosporidia Plasmodiidae Haemoproteidae Babesiidae haemosporidian
Similar spelling:   haemosporidian