genus_delphinapterus
1. [ noun ] (biology,zoology) white whale
Synonyms: Delphinapterus
Related terms: mammal_genus Monodontidae white_whale
Similar spelling:   genus_Trachipterus
  genus_Dactylopterus
  genus_Desmograthus
  genus_Deinocheirus
  genus_Dendrocolaptes
  genus_Dendranthema
  genus_Dactylorhiza
  genus_Dactylopius
  genus_Chaetodipterus
  genus_Dendroaspis
  genus_Dendrolagus
  genus_Deinonychus