gazella_thomsoni
1. [ noun ] (zoology) E African Gazelle; smallest gazelle
Synonyms: Thomson's_gazelle
Related terms: gazelle Gazella