eddo
1. [ noun ] (botany) edible starchy tuberous root of taro plants
Synonyms: cocoyam dasheen taro
Related terms: root taro
Similar spelling:   Edo
  EdD
  ed
  Eda
  edwy
  Edie
  eddy
  edda