eastern_poison_oak
1. [ noun ] (botany) poisonous shrub of southeastern United States causing a rash on contact
Synonyms: Rhus_quercifolia Rhus_toxicodenedron Toxicodendron_quercifolium
Related terms: poisonous_plant Toxicodendron
Similar spelling:   eastern_indigo_snake
  eastern_ground_snake
  Eastern_Orthodox
  eastern_pipistrel
  Eastern_cottonwood