dysomia
1. [ noun ] (medicine) impairment of the sense of smell
Related terms: disability hyposmia anosmia
Similar spelling:   Dyson