drymarchon_corais_couperi
1. [ noun ] (zoology) a variety of indigo snake
Synonyms: eastern_indigo_snake
Related terms: indigo_snake