distaste
1. [ noun ] a feeling of intense dislike
Synonyms: antipathy aversion
Related terms: dislike
Similar spelling:   distasteful
  diastasis
  Di_Stasio
  dissatisfy