davalia_bullata
1. [ noun ] (botany) feathery fern of tropical Asia and Malaysia
Synonyms: ball_fern Davalia_bullata_mariesii Davallia_Mariesii squirrel's-foot_fern
Related terms: davallia genus_Davallia
Similar spelling:   Davallia_pyxidata