balaenoptera_borealis
1. [ noun ] (zoology) similar to but smaller than the finback whale
Synonyms: sei_whale
Related terms: rorqual Balaenoptera
Similar spelling:   Balaenoptera_physalus
  Balaenoptera_musculus