aplysiidae
1. [ noun ] (biology,zoology) sea hares
Synonyms: Tethyidae family_Tethyidae family_Aplysiidae
Related terms: mollusk_family Nudibranchia Aplysia
Similar spelling:   Aplysia
  aplasia